Portfolio - Manta MM336 | Mist Visual

Animacja – Manta MM336 PRO Camera

Przy współpracy z Film Wagon zrealizowaliśmy parę animacji dla Manta. Między innymi reklamę telewizyjną kamery MM336 PRO.  Projekt zawierał modeling 3D, animację, rendering oraz compositing. Pełen zestaw! Od Klienta dostaliśmy produkt, na podstawie którego stworzyliśmy model 3D oraz tekstury. Następnym krokiem była sama animacja oraz montaż z ujęciami.

Klient: Manta
Agencja: FilmWagon
Producent: Aleksandra Fornal, Przemek Stański
3D Modeling / Tekstury: Mariusz Dąbrowski / Maciej Zamachowski
Animacja: Krzysztof Kuśmierek
Compositing: Krzysztof Kuśmierek