Baila

Animacja Logo

Animacja logotypu Baila wykorzystywana na stronie internetowej jak i w materiałach promocyjnych.