Portfolio - 3D Lab - ATO+ - Animacja Produktu | Mist Visual

Animacja produktu – 3D Lab – ATO Lab +

Animacja produktu dla 3D Lab. Po naszej stronie była pełna realizacja animacji 3D na podstawie prawdziwych maszyn. Przedstawiamy jak działa maszyna ATO LAB+.

Klient: 3D Lab
3D Modeling / Tekstury / Animacja: Krzysztof Kuśmierek
Compositing: Krzysztof Kuśmierek